Samspel Stockholm Del 3

Samspel Stockholm Del 3

I del tre av serien Samspel Stockholm så har vi fått intervjua Martin Pollak som är ordförande i Ursvik IK:s ungdomsstyrelse. Vi har också fått intervjua Micke Thorstensson som är klubbchef i Sollentuna FK. Han berättar om hur han tror att avsiktsförklaringen kommer förenkla samarbeta mellan föreningarna. Dennis Hörtin som är chef för AIK:s Barn- och ungdomsverksamhet ger sin syn på det nybildade nätverket.

Martin Pollak, Ordförande i Ursvik IK:s ungdomsstyrelse
Varför valde Ursvik att vara mer aktiva i arbetet kring frågorna om värdegrund?
-När vi hittade vilka arbetsområden vi ville börja arbeta med ansåg jag att jag bäst kunde bidra i den grupp som fick uppdraget att formulera vår värdegrund inom Samspel Sthlm. Jag har i mitt yrkesliv arbetat med värdegrundsprocesser och såg frågan som extra viktig för oss.

Hur kommer lagen emellan i framtiden arbeta med värdegrundsfrågor?
-Om vi i framtiden blir oense i någon fråga är det viktigt att vi är överens om hur vi skall agera mot varandra och kan då använda vår avsiktsförklaring och värdegrund för att utvärdera vårt eget agerande. I gruppen som jobbar med utbildningsfrågor är självklart värdegrundsfrågor också intressant att tidigt föra in i utbildningsprogrammen för aktiva och föräldrar. Här kan våra och klubbarnas värderingar styra vilka beteenden vi eftersträvar som lagkompis på och utanför plan, som ledare vid träning och match samt som förälder hemma och på läktaren för att stödja huvudmålet att skapa trygga miljöer. Jag ser även att vi kan hjälpa till att fostra morgondagens ungdom/samhällsmedborgare till att bli mer medmänskliga och tänkande individer.

Micke Thorstensson, Klubbchef i Sollentuna FK Varför valde Sollentuna att vara mer aktiva i arbetet kring frågorna om spelarövergångar?
-Jag upplever det som att vi ofta vill samarbeta kring delar som utbildning och värdegrund men att detta ibland inte blir av för att övergångar behöver hanteras och till viss del även skapar dålig stämning. Genom att direkt hantera övergångar i en arbetsgrupp har vi förhoppningsvis skapat ett arbetssätt tillsammans som minskar antalet övergångar och skapar bättre relationer mellan klubbarna och på så vis kan vi samarbeta kring andra frågor. Dessutom har övergångspolicyn gjort att vi får något väldigt konkret att hänga upp samspelet på, det är ett dokument där vi verkligen aktivt måste göra saker som förbättrar den egna klubben och samspelet. Det skickar också en signal till de som är intresserade av samspelet vad de behöver ansluta sig till.

Hur kommer en gemensam policy för övergångar att påverka arbetet i framtiden?
-I en perfekt värld kan vi ganska snabbt se resultat i sättet vi hanterar spelare emellan oss. Eftersom perspektivet alltid har varit spelarens utveckling är tanken att vi på längre sikt får fram fler spelare som tar genomtänkta och långsiktigt bra beslut kring sin fotboll och som inte hoppar mellan klubbar och alltid söker det grönare gräset. Förhoppningsvis så lyfter det även upp frågan inom distriktet så att vi kan ha en mer konstruktiv dialog kring hur detta ska hanteras. Vår policy är säkerligen inte perfekt men den är väl genomarbetad och en utgångspunkt för en sundare miljö kring spelarövergångar.

Dennis Hörtin, Chef Barn- och ungdomsverksamheten i AIK. Klubbarna kommer även att samverka kring utbildningsfrågor, hur kommer det att se ut?
-Det finns en utbildningsgrupp med deltagare från flera av klubbarna inom Samspel Stockholm. I huvudsak är det spelar-, ledar- och föräldrautbildning det handlar om. Inget är skrivet i sten, men det är nog inte helt otänkbart att klubbarnas spelare, ledare och föräldrar kan komma samman vid valda tillfällen. Det kommer öka på kvalitén i interaktionerna mellan olika grupper av personer i de olika klubbarna vilket jag tror kan komma att ha väldigt god effekt inom Samspel Stockholm och därmed på spelarutvecklingen.

Hur skulle du beskriva allt kring samverkan?
-Om man som klubb erkänner att man är en del av ett större sammanhang och att det sammanhanget påverkar oss och att vi påverkar andra, så kan man se det som en styrka att i flera olika verksamheter till viss del, inom nyckelområdena värdegrund, utbildning och spelarövergångar, sänder samma budskap. Här tror jag det finns en enorm och outnyttjad potential.