Samspel Stockholm del 2

Samspel Stockholm del 2

I del två av serien Samspel Stockholm så har vi fått intervjua Oskar Ahnfelt som är ordförande för Ängby IF som är en av klubbarna i nätverket. Vi har också fått intervjua ordförande i Stockholms Fotbollförbund Lars Ekholmer som berättar om sin syn på det nybildade nätverket. Även Kenneth Öberg som är Sportchef i Stockholms Fotbollförbund ger sin syn på det nybildade nätverket.

Oskar Ahnfelt, Ordförande Ängby IF
Varför valde er klubb att vara en del av nätverket?
-Det är ett bra initiativ och jag tycker det är viktigt med en förtroendefull dialog och samsyn mellan oss klubbar, till exempel vid spelarövergångar. Att vi tillsammans har skapat riktlinjer kring det gör det så mycket smidigare för alla parter.

Vilka fördelar ser ni med samverkan?
-Att vi har en gemensam plattform som förenklar en bra dialog mellan föreningarna och med vår omvärld då vi har liknande utmaningar. I framtiden kanske vi har gemensamma intressen vi vill driva tillsammans för våra barn och ungdomar.

Lars Ekholmer, Ordförande Stockholms Fotbollförbund Hur ser ni på att några klubbarna i Stockholm har tagit detta initiativ?
-Vi är mycket positiva till att våra föreningar samarbetar runt övergångar, utbildningsfrågor och värdegrund, då det skapar en bättre miljö för våra spelare eftersom de kan vara kvar i sina hemmamiljöer. Man sätter spelarna i fokus och vi ser gärna liknande samarbeten och initiativ i andra delar av Stockholm. Media tenderar att ta upp negativa händelser inom fotbollen. Klubbarna behöver hjälpas åt inom fotbollen, tala om allt bra vi gör, sprida alla goda exempel, för att vi skall kunna växa och bli större. Då kan vi tillsammans göra ännu mer nytta och fostra ännu bättre spelare.

Kommer ni aktivt få fler klubbar att starta liknande initiativ?
-Det här är ett eget initiativ av klubbarna som vi gärna ser att andra tar vid då det är något vi står bakom. Det vore roligt att se flera andra klubbar göra liknande. Vi kommer att stötta och se till att sprida det goda arbetet som klubbarna gör med denna samverkan.

Kenneth Öberg, Sportchef Stockholms Fotbollförbund Hur har StFF deltagit i arbetet?
-Vi har medverkat i mötena hela vägen, deltagit i diskussionerna kring hur vi gemensamt jobbar för en ”sund barn- och ungdomsfotboll”. Samspel är ju ordet och för StFF:s del finns ett stort värde i att träffa föreningarna och dess ledare. Här får vi möta 10 föreningar samtidigt. Jag skulle säga att det är en bra bredd på föreningar från små till stora med olika utmaningar. Klubbar med stor breddverksamhet men också några med egna akademier.

Hur tror du att detta kommer påverka miljön samt den sportsliga utvecklingen inom ungdomsfotbollen?
-Det finns flera delar olika delar i denna samverkan, värdegrund, utbildning samt övergångar. Alla de olika delarna är viktiga men om man ser ur det sportsliga perspektivet så hoppas jag att utbildningsvärdet klubbarna emellan lyckas. Att skapa utbildningstillfällen som kan utveckla ledarna som senare blir värdefullt för våra spelare och därmed skapar utveckling.

Under de närmaste dagarna kommer ytterligare en artikel bl.a intervjuer med företrädare för några av föreningarna i Samspel Stockholm.

Foto: Jon Flobrant